ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
 
   

 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ มอบหมายให้ นางปุณยนุช พงษ์สุชาติปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลนาประดู่ ที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ณ วัดมะปรางมัน ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2565