ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำนาบ้านหนุน หมู่ี่ 1 ตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 
   

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำนาบ้านหนุน หมู่ี่ 1 ตำบลนาประดู่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564