ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายนาบ้านหนุน - นาประดู่ หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 
   

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายนาบ้านหนุน - นาประดู่ หมู่ที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มกราคม. 2564