ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
   
 
   

 คำสั่งเทศบาลตำบลนาประดู่  เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2565