ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 17 เมษายน 2565
   
 
   

 เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565  เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งนำมาถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และส่งเสริมนโยบายของรัฐในแนวทางการเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2565