ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 
   

 ประกาศแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2565