ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
   
 
   

 วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2-4 ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี 2566 และเรื่องอื่นๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565