สำนักงานเทศบาลตำบลนาประดู่
  เลขที่ 2/2 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94180
โทรศัพท์: 0-7335-8701, 085-670-7160
แฟกซ์ : 0-7335-8701 ต่อ 21
www.napradu.go.th